Khóa tóc nam nữ nâng cao

Home / Khóa tóc nam nữ nâng cao

Trung Tâm Dạy Nghề Tóc Sơn Huyền là nơi đào tạo nghề tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, với giáo trình quốc tế, phương pháp giảng dạy khoa học.
Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp 100% kiến thức tuyệt vời nhất trong hệ thống giáo dục….Trong quá trình theo học, chúng tôi sẽ trang bị cho bạn:

B. GIÁO TRÌNH NÂNG CAO CẮT TÓC KINH ĐIỂN CỦA TONY AND GUY VÀ VIDAL SASSOON
+ Nội dung học: Học sinh sẽ được làm quen với phương pháp cắt kinh điển với 3 kết cấu chính: kết cấu hình tam giác, hình vuông và hình tròn.
Với hình dạng như nhau nhưng có những biến đổi khác nhau, tổ hợp lại tạo ra những hình dạng khác nhau. Vì vậy khi nắm được những kỹ thuật cắt trên,
bạn có thể tạo ra những kiểu đầu khác nhau.
* 1: cắt ra kết cấu hình tam giác dồn tích trọng lượng
* 2: cắt ra kết cấu hình tròn, dồn tích trọng lượng
* 3: cắt ra kết cấu hình vuông loại trừ trọng lượng

C. GIÁO TRÌNH CẮT TÓC THỊNH HÀNH
+ Nội dung:
Giáo trình đi sâu tìm hiểu nguyên lý tổ hợp kết cấu của các kinh điển, thể hiển một cách rõ ràng sự liên kết giữa kết cấu
thông qua một nguyên tố hình thành tổ hợp hình dạng thể hiện độ bay, phương hướng, hình dạng đường, trọng lượng của kiểu tóc,
tầng lớp và các kiểu thể hiện khác nhau. Có thể vận dụng và biến hoá ba kết cấu cơ bản: vuông, tròn, tam giác…
Chi tiết:
– Kỹ thuật cắt trong giáo trình chuẩn nghề tóc quốc tế.
– Chia sẻ nguyên tắc cắt ABC
BAO GỒM
a- Đường thẳng – sự phân chia – các lớp – hình tròn – hình vuông – hình tam giác
b- Phương thẳng đúng – loại bỏ trọng lượng – hình thành trọng lượng